Yunanistan'a seyahat yasağı ne zaman kalkacak?

Salgının ikinci evresine Ağustos 2020 itibarıyla giren Yunanistan’da başta ülkenin kuzeyinde olmak üzere vaka sayıları yüksek kalmayı sürdürmektedir.

Yunanistan, uluslararası seyahatler için yürürlükte bulunan birtakım kısıtlamaları, son olarak 5 Nisan 2021 tarihine kadar uzatmıştır

Yunanistan seyahat kısıtlamaları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Atina-Pire Başkonsolosluğu tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

1. Yunanistan,uluslararası seyahatler için yürürlükte bulunan birtakım kısıtlamaları,son olarak 5 Nisan 2021 tarihine kadar uzatmıştır.

2. Türkiye’ye Yönelik Kısıtlamalar:

Yunan makamlarınca alınan son karar neticesinde, ülkemiz havalimanları ile Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı arasındakitarifeli yolcu seferlerine yönelik kısıtlamalar 22 Mart itibarıyla kaldırılmıştır. Sözkonusu tedbirin kaldırılması, yalnızca uçuşların gerçekleştirilmesine yöneliktir.

Ülkemiz dahil üçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan'a girişinin yasaklanmasına yönelik kısıtlayıcı tedbirler (ayrıntılı olarak aşağıda üçüncü maddede açıklanmaktadır) geçerliliğini korumaktadır.

Yunanistan ile ülkemiz arasındaki kara ve deniz yolu ulaşımının kısıtlanması veTürkiye'den Yunanistan'a yolcu girişlerinin sınırlandırılmasına dair tedbirler5 Nisan 2021 tarihine kadar yürürlükte kalacaktır.

Ege adalarından Türkiye'ye deniz yoluyla yolcu seyahati imkânı bulunmamaktadır.

Hâlihazırda, kara hudut kapılarından Kastanies (Çörekköy-Edirne) geçişlere tamamen kapalı durumdadır. Her gün 07.00 ila 23.00 saatleri arasında açık olan Kipi (İpsala) sınır kapısındanise Yunanistan'da ikameti bulunan vatandaşlarımız çıkış yapabilmektedir.

Türkiye'den Yunanistan'a kara hududundan ve deniz yoluyla giriş yapabilecek istisnai gruplar ise, Yunan makamlarınca şu şekilde tanımlanmıştır:

a) Yunan vatandaşları, Yunanistan'da ikamet izni bulunan veya ana /daimi ikametgâhları Yunanistan'da olan kişiler,

b) Mal taşıyan kamyonların şoförleri,

c) Gemi ile mal taşımacılığı yapanlar,

d) Zorunlu iş gerekçesiyle seyahat edeceğini ilgili Yunan diplomatik/konsüler misyonlarından alacakları belgeler ile kanıtlayan şahıslar.

3. Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Ülkeye Girişi Kısıtlaması:

AB üyesi ve Schengen bölgesi ülkeleri vatandaşları, bunların eşleri ve reşit olmayan çocukları ile yasal olarak birlikte yaşadıkları kişiler haricindekiüçüncü ülke vatandaşlarının Yunanistan'a girişleri 5 Nisan 2021 tarihine kadar yasaktır.

Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Rusya Federasyonu, İsrail, Ruanda ve Singapur'da daimi ikameti olan kişiler, işbu kısıtlama tedbirinden muaftırlar.

İşbu yasak kapsamına giren, ülkemiz dahil üçüncü ülke vatandaşlarının ikamet mahallerindeki Yunan konsoloslukları aracılığıyla, şahsi iş gerekçeleriyle, istisnai olarak Yunanistan'a girişlerine izin verilmesi için başvuruda bulunmaları mümkündür.

Söz konusu yasaktan muaf tutulanlar Yunan makamlarınca şu şekilde sıralanmıştır:

a) Doktor, hemşire, sağlık alanı çalışanları ve araştırmacılar (mesleki faaliyet yürütmek amacıyla gelmeleri ve mesleki statülerine dair geçerli belgeleri sunmaları halinde)

b) AB veya Schengen Anlaşması üye ülkelerinde uzun dönemli veya daimi ikameti bulunan üçüncü ülke vatandaşları,

c) Resmi heyet üyeleri,

ç) Diplomatik/konsüler misyon mensupları, uluslararası ve Avrupa kuruluşları üyeleri, askerler ve güvenlik görevlileri ile Sivil Koruma Genel Sekreterliği kurmayları,

d) Gemi adamları, uçak mürettebatı, kiralık yangın söndürme uçaklarının mürettebatı ve mal taşıyan kamyon şoförleri ve gerekli yardımcı personel dahil, taşımacılık sektöründe çalışanlar

e) Transit yolcular,

f) Öğrenciler,

g) Yaşlı ve engelli kişilerin bakıcıları

h) Mevsimlik tarım işçiler

4. Seyahat Öncesinde Yapılacak İşlemler:

Uyruklarından ve seyahat vasıtalarından bağımsız olarak kara, hava ve deniz sınırlarından Yunanistan'a istisnai olarak giriş/çıkış yapacak şahısların yapmaları gereken işlemler:

i. Yolcu Tespit Formu: Yunanistan'a gelirken ve ülkeden ayrılırken, yolculuktan en az 24 saat önce https://travel.gov.gr adresi üzerinden Yunanistan'daki temas bilgilerini de içerecek şekilde doldurulacak Yolcu Tespit Formu (Personal Lοcator Form-PLF) ve bu forma cevaben alınan teyit e-postası/kodu (bu form, seyahat başlangıç noktasından bağımsız olarak, Yunanistan'a seyahat edecek herkes için zorunludur).

ii. Yunanistan'a girişte Koronavirüs Testi Şartı: Yolcuların,Yunanistan'a girmeden önceki son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede koronavirüs (PCR) testi yaptırmalarıve (üzerinde isimleri, pasaport veya kimlik numaralarının açıkça yazılı olduğu İngilizce dilindeki)negatif test sonuçlarını ülkeye girişte Yunan makamlarına ibraz etmeleri zorunludur.

Gidilecek ülke talep etmediği sürece Yunanistan'dan ayrılırken test yapılmasına gerek yoktur.

Yunan makamları, PLF formu ve negatif PCR test sonucu ibraz etseler dahi, gelen yolcuların bir kısmına, sağlık algoritması temelinde sınırda tıbbi laboratuvar kontrolü uygulayabilecektir. Bu kişiler, test sonuçları alınıncaya kadar PLF formunda belirtilen ikamet adresinde (ev veya otel) öz karantinada kalacaklardır. Test sonucu pozitif çıkanlar ise, evde veya yetkili makamlarca belirtilen geçici ikamet yerinde 14 gün süreyle karantinada tutulacaklardır.

Keza, zorunlu iş seyahati kapsamında Yunanistan'a giriş yapmış şahısların, Yunanistan'ı terk etmeleri halinde, mevcut kısıtlamalar devam ettiği müddetçe, yeniden Yunanistan'a girişlerine müsaade edilmeyecektir.

iii. Zorunlu Karantina Uygulaması:

Ülkeye gelenlerin, PLF formunda kayıtlı daimi veya geçici ikametlerinde tabi olacakları zorunlu öz karantina süresi 7 (yedi) gündür.

Özellikle Kakavia ve Evzonon sınır kapılarından ülkeye giriş yapan kişiler on dört (14) günlük zorunlukarantinaya tabi tutulurlar. Yunanistan'da işbu süreden daha az kalmaları halinde, geçici kısıtlama/karantina Yunanistan'da kaldıkları süre için geçerlidir.

Birleşik Krallık gelen kişilerin, ülkeye varışlarında yaptırmak zorunda oldukları Rapid test ardından girecekleri 7 günlük karantina süresinin sonunda yeniden PCR testi yaptırmaları zorunludur. Test sonucu çıkıncaya kadar karantinada kalmaya devam edecek bu kişiler, test sonuçlarının pozitif çıkması halinde ilgili Yunan sağlık makamlarının vaka yönetim usullerine uymakla zorunludur.

5. Uluslararası Yük Taşımacılığını İlgilendiren Konular:

i. Uluslararası karayolu taşımacılığı hizmetinde çalışanlar, uyruklarından bağımsız olarak, Yunanistan'a girişlerinin ardından, gereksiz gecikmelere mahal vermeden ülkeden çıkmalı veya destinasyonlarına gitmeli ve devamında yedi (7) günlük geçici kısıtlamaya tabi tutulmalıdır. Bu çalışanların, bahsekonu süre içinde yeni bir uluslararası güzergahta çalışmaları icap ettiği takdirde, geçici kısıtlama tedbiri ortadan kalkmaktadır.

ii. Ülkeye girişte PCR test sonucu ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

iii. Karayoluyla yük taşımacılığı, Kipi dahil faal olan tüm kara sınır kapılarındaki mesai düzenlemelerinden(Ülkemize açılan Kipi ile Bulgaristan'a açılan Promahonas sınır kapılarında 07.00 ila 23.00; Arnavutluk'a açılan Kakavia ile Kuzey Makedonya'ya açılan Evzonon sınır kapılarında 07.00 ila 19.00 arasında hizmet verilmektedir)muaf olup, 24 saat geçiş yapılabilmektedir.

6. Havayolu Taşımacılığını İlgilendiren Diğer Hususlar:

i. Havayoluyla Yunanistan'a gelecek kişiler, yukarıda 4. maddede kayıtlı “Yolcu Tespit Formu” ile negatif koronavirüs test sonucunu, uçağa binişten önce ibraz etmeleri koşuluyla, uçuşa kabul edileceklerdir.

ii. Yunan vatandaşları ile Yunanistan'da daimi ikameti bulunan kişiler, havayoluyla Yunanistan dışına yapacakları seyahatler için, (iii) maddesinde kayıtlı “Yolcu Tespit Formu” (PLF) doldurmak zorundadır.

iii. Rusya Federasyonu'ndan, yalnızca Atina, Selanik ve Iraklio (Girit) havalimanına uçuş gerçekleştirilebilecek olup, haftada azami 4000 yolcunun gelişine müsaade edilecektir.

7. Yukarıda maruz durum ışığında;

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik uygulamakta olduğu kararda Türkiye'den Yunanistan'akara hududundan giriş yapabilecek istisnai kişiler kapsamında Avrupa ülkelerinde ya da Schengen ülkelerinde oturum iznine sahip olan kişilere yer verilmemektedir. Bu durum ışığında,Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızın,ülkemizden yola çıkarak Avrupa ülkelerine karayoluyla dönüşlerinde, Yunanistan'a girişlerine izin verilmediği cihetle,Yunanistan üzerinden transit geçiş imkânı bulunmamaktadır.

Bu çerçevede, Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımızınkarayoluylaYunanistan üzerinden ülkemize transit geçiş yapma yönündeki planlamalarını, bulundukları ülkelerdeki Yunan makamlarından yönlendirme alarak yapmalarında fayda görülmektedir. Zira, fiili uygulamada farklılıklar olabilmektedir.

8. Büyükelçiliğimiz ile Başkonsolosluklarımıza acil durumlarda 7/24 ulaşılabilecek telefon numaraları:

Atina Büyükelçiliği:00 30 690 986 3466 / 00 30 2107263000

Atina Pire Başkonsolosluğu:00 30 694 656 48 70

Gümülcine Başkonsolosluğu:00 30 694 277 93 33

Rodos Başkonsolosluğu: 0030 694 609 35 63

Selanik Başkonsolosluğu:00 30 697 026 05 65

T.C. Dışişleri Bakanlığı / Konsolosluk Çağrı Merkezi:00 90 312 292 29 29

Türkiye - Yunanistan seyahat kısıtlamaları

Yunan adalarına feribot seferleri ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Yunanistan'ın uyguladığı seyahat kısıtlamaları devam ettiğinden Ege adalarından Türkiye’ye Türkiye'den Yunan adalarına deniz yoluyla ulaşım imkânı henüz bulunmamaktadır.

Türkiye - Yunanistan sınırı açıldı mı?

Yunanistan ile Türkiye arasındaki kara - hava ve deniz yolu ulaşımının kısıtlanması ve Türkiye’den Yunanistan’a girişlerin sınırlandırılmasına dair tedbirler de 5 Nisan 2021 tarihine kadar yürürlükte olduğundan Türkiye Yunanistan sınırı henüz kapalıdır